img01_uvod

Veletrhy a výstavy

   
  ČESKÁ REPUBLIKA:
DATUM NÁZEV VELETRHU
   
 1. - 4. 2. 2018 13.veletrh vytápění, krbů, kamen a obnovitelných energií, výstaviště Praha Holešovice
 18. - 12. 4. 2018 TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA, výstaviště Brno - více informací viz AKTUALITY
 22. - 23. 6. 2018  Lesnický den v Ralsku, 42. ročník, Ralsko - areál Skelná Huť
 18. - 22. 9. 2018  For THERM, výstaviště Praha Letňany

 

 

  EVROPA
DATUM NÁZEV VELETRHU
   
   
 18. - 22. 7. 2018 INTERFORST, 13. mezinárodní výstava lesního hospodářství a lesní techniky, výstaviště Mnichov, Německo
 16. - 19. 8. 2018 AGROKOMPLEX NITRA, 45. mezinárodní zemědělská a lesnická výstava, výstaviště Agrokomlex Nitra, Slovensko
  6. - 9. 9. 2018 WELSER HERBSTMESSE, zemědělskávýstava, výstaviště Wels,  Rakousko
 18. - 21. 9. 2018 LIGNUMEXPO, 21. mezinárodní veletrh strojů pro dřevozpracující průmysl, výstaviště Agrokomplex Nitra, Slovensko
 21. - 24. 11. 2018 AUSTRO AGRAR TULLN, výstaviště Tulln, Rakousko